Archive for the category "Natura"

Al balcó

Molt de vent pels castanyers

entre felgueres

Blanc i negre

Amenaça turmenta

Fent feina

Gotes