Archive for the category "Uncategorized"

Sant Joan de les Abadesses

El gall

Reflexes

Ahir, 14 de Juliol. Presa de la Bastilla.

Patitos

El ros es mira el movil

Dibuixos